Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn miễn phí.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được hiểu như thế nào ?

– Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là báo cáo thể hiện những tác động của doanh nghiệp sản xuất trong quá trình hoạt động đối với môi trường. Những tác động bao gồm: tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất.

– Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nếu bạn đang thắc mắc khi muốn lập hồ sơ bảo vệ môi trường chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi : công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ để được tư vấn miễn phí với các phương án tiết kiệm và chất lượng nhất.

Các đối tượng được yêu cầu phải tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Theo quy định trong nghị định 40/2019/NĐ-CP, các đối tượng cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường chi tiết gồm :
 • Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô đã quy định trong nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy phép kinh doanh / giấy phép đầu tư dự án
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại.
 • Và một số giấy tờ khác trong một số trường hợp cụ thể
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 • Để có thể thực hiện quá trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết một cách chính xác và đầy đủ cần tuân theo các bước sau :
 • Chủ cơ sở lập, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt giao cơ quan thường trực thẩm định này tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường của cơ sở. Trường hợp cần thiết, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, chuyên gia.
 • Cơ quan thường trực thẩm định tổng hợp, xử lý kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của cơ quan, chuyên gia và thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu của thông báo kết quả thẩm định.
 • Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt xem xét và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Cơ quan thường trực thẩm định chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã phê duyệt.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Dựa vào các trường hợp cụ thể để xác định cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, bao gồm :

 • Sở tài nguyên và môi trường
 • Bộ tài nguyên và môi trường
 • Các bộ khác

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *