Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn lập báo cáo ĐTM miễn phí.

Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì ?

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Lập báo cáo ĐTM
Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường ĐTM

Nói cách khác, các công việc mà chủ đầu tư cần phải làm gồm : xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.

Vì sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

  • Nhà đầu tư không thể đợi sau khi dự án hoàn thiện mới nghĩ đến những tác động của nó đối với môi trường, vì vậy báo cáo ĐTM là công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá những tác động đó và đưa ra hướng giải quyết phù hợp, đó củng là cơ sở để cơ quan quản lý có phê duyệt dự án hay không.
  • ĐTM tạo sự ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với môi trường củng như hợp thức hóa hoạt động kinh doanh của dự án.

Đối tượng nào cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

  • Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
  • Trong phụ lục có quy định rõ bao gồm : nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

Nội dung thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 1: Xác định phạm vi ảnh hưởng, các yếu tố liên quan

Bước 2 : Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn tại khu vực của dự án

Bước 3 : Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, Kinh tế – Xã Hội :

  • Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án
  • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án đang xây dựng

Bước 4 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án :

  • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
  • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

Bước 5 : Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

Bước 6 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

Bước 7 : Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 8 : Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án sau đó lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).

Bước 9 : Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

Lập hồ sơ ĐTM là quy trình bắt buộc và chiếm nhiều thời gian nhất của chủ đầu tư dự án, vì vậy công ty tư vấn môi trườngToàn Mỹ sẽ mang lại cho khách hàng dịch vụ uy tín với tiêu chí chất lượng và chi phí hợp lý nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *