Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn miễn phí.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các Cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền (Cụ thể là các Phòng Tài nguyên và Môi trường, các chi cục Bảo vệ môi trường), với mục tiêu là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở trong thời gian qua, thêm vào đó là cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở.

Cơ quan tiếp nhận Báo cáo giám sát môi trường: Phòng TNMT quận huyện, Sở TNMT và cơ quan thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ sở pháp lý quy định

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ban hành ngày 31/12/2019 quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

– Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.

– Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

Đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ :

– Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

– Thời gian:

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

Quy trình thực hiện :

– Khảo sát những thông tin chung: thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất, kinh tế-xã hội của khu vực dự án đang hoạt động, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh.– Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn… Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

– Thực hiện đo đạc thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải rắn và nguy hại, khí thải của môi trường xung quanh tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận. Đây là bước mất thời gian lâu nhất của việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Liệt kê, đánh giá các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng. Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm.

– Đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố, phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn. Đây là bước bạn cần chú ý nhất bởi cơ quan có thẩm quyền rất chú ý đến chi tiết này trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ của bạn

– Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

– Hoàn thành việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo mẫu đã ban hành kèm theo công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM.

Tiến độ dự án

  • Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu , thu thập thông tìn tài liệu của dự án ( 3 ngày)
  • Chuẩn bị và tiến hành đo đạc, lấy mẫu nguồn gây ô nhiễm ( 1 ngày)
  • Chờ kết quả phân tích và ghi  nhận vào báo cáo ( 7 ngày)
  • Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường ( 6 ngày)
  • Gửi báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu tư xem và ký ( 1 ngày)
  • Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền, gửi cho chủ đầu tư (2 ngày). Bàn giao cho khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *